O skúške IELTS

BC IELTS OfficialTestCentre V RGB (2)Skúšky IELTS (THE INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) sú medzinárodným testovacím systémom, ktorý hodnotí jazykové zručnosti kandidátov v štyroch oblastiach: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Ide o svetovo najpopulárnejší spôsob testovania angličtiny na všetkých úrovniach za účelom štúdia alebo emigrácie do zahraničia.

Jednotlivé zručnosti sú hodnotené na základe 9-bodovej škály, ktorou sa každá z uvedených jazykových zručností hodnotí separátne. Generálny výsledok je spriemerovaním percent za jednotlivé časti.

Okrem skutočnosti, že táto skúška je medzinárodne vyhľadávaným a platným spôsobom zdokladovania dosiahnutých jazykových zručností, využívajú ju predovšetkým všetci záujemcovia o štúdium či prácu v zahraničí.

Zvýšte absolvovaním tejto skúšky aj Vy svoje šance študovať, žiť, či zamestnať sa v zahraničnej firme alebo v zahraničí.

Pre koho je táto skúška určena?

Na základe zamerania IELTS certifikátov (všeobecný a akademický) sú tieto kurzy primárne určené pre tých, ktorí sa chcú uchádzať o prácu alebo štúdium v zahraniči, či pre tých, ktorí chcú intenzívne zlepšiť znalosti podľa výučby štruktúrne nastavenej na získanie certifikátu.

Tento druh testovania zmapuje úroveň všetkých 4 jazykových zručností. Kandidát si nevyberá konkrétnu úroveň, ale samotné testovanie exaktne zmerá Vaše znalosti.

ACADEMIC modul - je určený pre tých, ktorí chcú študovať či absolvovať stáž na niektorej z vysokých škôl v zahraničí.
GENERAL module - je určený pre záujemcov o pracovnú pozíciu v zahraničí alebo pre tých, ktorí sa uchádzajú o víza.

Výsledok tejto skúšky je spoľahlivým a vo svete akceptovaným dokladom jazykových znalostí. Viac o priebehu skúšky a hodnotení samotnom sa dozviete nižšie.

Skúška IELTS pozostáva z týchto častí:

1. Počúvanie s porozumením (30 minút, 40 otázok)

  • 4 nahrávky (monológy a dialógy), ktoré sa odvíjajú od charakteru vybraného modulu (všeobecný alebo akademický).

2. Čítanie s porozumením (60 minút, 40 otázok)

  • akademický modul - 3 dlhšie texty prevzaté z kníh, novín, časopisov. Nachádzajú sa v rozmedzí deskriptívnych, faktických textov až diskurzívnych, analytických typov textov.
  • všeobecný modul - úryvky z novín, reklám, inštrukcií, návodov a kníh. Všetky typy, s ktorými sa v anglicky hovoriacich krajinách stretneme každý deň.

3. Písanie (60 minút) Obsahuje v oboch moduloch 2 zadania, rozsah počtu slov je 150 a 250 slov:

  • akademický modul - slovný opis, vysvetlenie a sumár informácií z grafov, tabuliek, diagramov alebo obrázkov; zadanie 2: esej
  • všeobecný modul - list (formálny, neformálny, neutrálny vzťahujúci sa na vyriešenie nastolenej situácie); zadanie 2: esej

4. Hovorenie (3 časti, 11 - 14 minút, jeden študent - jeden skúšajúci):

  • časť 1: všeobecné otázky o kandidátoch samých, rodine, záujmoch, práci, štúdiu a pod.;
  • časť 2: konkrétne zvolená téma, príprava kandidáta v rozsahu 1 minúty, voľné rozprávanie kandidáta na 2 minúty, ktoré môže skúšajúci doplniť 1 až 2 otázkami;
  • časť 3: ďalšie otázky súvisiace s témou z predošlej časti. Táto časť trvá 4 - 5 minút a umožňuje rozšíriť predošlú diskusiu o abstraktnejšie témy a myšlienky.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Linkedin

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

Používame Cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.