O skúške ÖSD

skuska osd trava vyhodySkúšky ÖSD z nemeckého jazyka majú medzinárodný význam, sú dôležité na trhu práce, pri prijímacom konaní na univerzitách, ziskavaní občianstva, víz a či v iných osobných a profesijných oblastiach.

Vallis- jazykové vzdelávanie v spolupráci s Rakúskym inštitútom ponúka prípravné kurzy nemčiny, ktoré Vám uľahčia cestu k získanie certifikátu ÖSD.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch je štátom schválený certifikát, ktorý môžu získať používatelia nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka alebo druhého jazyka. Predstavuje uznávaný doklad s medzinárodným významom (či už v zahraničí, na trhu práce, pri prijímacom konaní na univerzitách, získavaní občianstva, víz a či v iných oblastiach). Používatelia jazyka ho môžu absolvovať na rôznych úrovniach od najzákladnejšej (A1) až po najvyššiu úroveň (C2).

Na každej skúške sa testujú štyri základné kompetencie: čítanie, počúvanie, písanie a rozprávanie.  

Skúšky sa na jednotlivých úrovniach líšia stupňom náročnosti.

Jazykové úrovne:

  • A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1)
  • A2 Grundstufe Deutsch 2 (GD2)
  • B1 Zertifikat Deutsch Österreich (ZDÖ)
  • B2 Mittelstufe Deutsch (MD)
  • C1 Oberstufe Deutsch (OD)
  • C2 Wirtschaftsprache Deutsch (WD)

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.