Ideálna cena

Základným cieľom cenovej ponuky je poskytnúť zákazníkovi prehľad, čo cena za vyučovanie obsahuje.  Výber služieb je výlučne na zákazníkovi a ich priebeh je na vzájomnej dohode. Radi vyhovieme každému zákazníkovi v prípade nadštandardných požiadaviek.

firemne jazykove kurzy idealna cena

Cena služieb zahŕňa:

 1. vstupné testovanie študentov
 2. zaradenie študentov do vhodných skupín a úrovní podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky (úrovne A1 – C2)
 3. konzultácia a návrh edukačného procesu s oddelením ľudských zdrojov alebo zodpovednou osobou za vzdelávanie
 4. vyhodnotenie vstupných dotazníkov
 5. vypracovanie individuálneho štúdijného plánu pre každého individuálneho študenta alebo skupinu s prihliadnutím na ciele vzdelávania stanovené  oddelením ľudských zdrojov
 6. konzultácie pri voľbe a odporúčanie vhodnej štúdijnej literatúry
 7. priebežné testovanie študentov v kurzoch podľa preferencií zákazníka a promptné dodanie výsledkov vo vopred stanovenom termíne
 8. záverečné testovanie študentov a vyhotovenie osvedčenia o účasti na jazykovom kurze s informáciami o úspešnosti štúdia a dochádzke študenta
 9. vypracovanie správ spokojnosti s výučbou podľa preferencií zákazníka
  • prieskum spokojnosti zamestnancov zákazníka so spôsobom výučby
  • prieskum spokojnosti zamestnancov s vyučujúcimi učiteľmi
 10. vypracovanie odborných posudkov o prístupe študentov k výučbe opisujúcich slovne ich jazykový progres, motiváciu a návrhy na zlepšenie štúdia individuálne pre každého študenta
 11. vyhotovenie správ o pokroku študentov vyjadrené percentuálnym porovnaním dosiahnutých výsledkov od začiatku spolupráce podľa požiadavky
 12. fakturácia zákazníka v presne stanovený deň s mesačným prehľadom poskytnutých služieb:
  • informácie o každej poskytnutej hodine vyučovania, dni, čase a dochádzke študentov na hodiny
  • na požiadanie zákazníka je možné do priloženého rozpisu odučených hodín zahrnúť aj informácie o obsahu vyučovania každej vyučovacej hodiny
 13. osobné stretnutia s metodikom jazykových kurzov v sídle zákazníka
 14. vypracovanie hodnotiacej správy edukačnej činnosti, ktorá obsahuje:
  • všeobecný sumár informácií
  • analýzu absolvovanej minútáže podľa vyučovacieho jazyka a/alebo strediska
  • spätné väzby zamestnancov na jazykové kurzy
  • individuálne hodnotiace správy vzdelávania každého študenta
  • analýzu finančnej stránky poskytovaných kurzov
  • návrhy na zefektívnenie výučby

Každý zákazník si môže z týchto služieb vybrať tie, ktoré chce realizovať a do ktorých chce nahliadnuť. 

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Linkedin

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

Používame Cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.