Distribúcia - talianske učebnice

Un tuffo nell’azzurro je inovatívny kurz talianskeho jazyka a kultúry pre cudzincov. Vo všetkých svojich častiach plne rešpektuje Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a je určený pre študentov širokého vekového rozmedzia. Obsah a štruktúra knihy je adresovaná dospelým, ale farebným spracovaním osloví aj mladších žiakov.

Kurz je členený do dvoch dielov:

un tuffo NELL’AZZURRO/1ucebnica talianciny
Patrizia Bacci - Giovanni Zambardino
Učebnica  talianskeho jazyka pre začiatočníkov/úroveň A1-A2

Un tuffo nell’azzurro 1 a Un tuffo nell’azzurro 2 majú bohatú, účelnú a jasnú grafiku, ktorá napomáha študentom lepšie sa orientovať v texte. Veľký priestor je venovaný zvládnutiu komunikácie v cudzom jazyku jednoduchým spôsobom už od prvých.strán a súčasne rozvíjať štyri jazykové zručnosti: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Každý diel obsahuje Učebnicu (dostupná s audio CD i bez) a Pracovný zošit bohaté na fotografie a ilustrácie, ktoré predstavujú talianske reálie a iné aspekty talianskej kultúry.

K učebnici i k pracovnému zošitu si môžete objednať aj brožúrky obsahujúce Kľúč k cvičeniam, vhodné pri samoštúdiu.

Cieľom knihy je predstaviť študentovi jazyk v reálnych životných situáciách spontánnym a hravým spôsobom, zoznámiac ho s talianskou kultúrou, jeho bohatstvom a kultúrnym dedičstvom, ktoré láka turistov z celého sveta..Práca autorov bola podporovaná a dopĺňaná vďaka vzácnym skúsenostiam mnohých kolegov a ich študentov zo všetkých kútov sveta, ktorí sa aktívne zapájali do tvorenia a úpravy textov a cvičení svojimi radami a priamym testovaním týchto materiálov v triede.

Štruktúra a charakteristika knihy je obohatená o mnohé prvky, ktoré sú dôležité z hľadiska rozvoja dynamickej a aktívnej účasti študenta v triede. Kvôli tomu je veľký dôraz kladený na komunikatívnu časť, už od prvých hodín sa študent cíti stimulovaný a povzbudzovaný, aby vytváral vzťahy so spolužiakmi a učiteľom. S novým kurzom sa študent vydáva na dobrodružnú cestu učenia sa a spoznávania nového jazyka, „vrhá sa“ do neznámych vôd ako delfín do modrých vôd mora na obálke našej knihy. Symboly mora a rýb sprevádzajú celú knihu, druhy aktivít sa rozlišujú označením: napr. morský koník predstavuje gramatické zvláštnosti, chobotnica cvičenia, dve ryby oproti sebe úryvky dialógov a konverzačných cvičení, delfín praktické aktivity a návrhy pre konverzáciu atď.

QUADERNO degli ESERCIZI/1
Patrizia Bacci
Pracovný zošit k učebnici/úroveň A1-A2-B1

Kurz je rozdelený na 14 lekcií. Úvodná nultá lekcia predstavuje prvé stretnutie študenta s taliančinou, napomáha mu prekonať jazykovú bariéru a zoznamuje ho so známymi zvukmi, ktoré mu uľahčia prvú komunikáciu v taliančine. 

Un tuffo nell´azzurro kladie dôraz nielen na gramatickú, ale aj lexikálnu stránku jazyka. Každá lekcia obsahuje východiskový text pre osvojenie si nového gramatického javu spolu s prehľadnými tabuľkami a cvičeniami. 
Názov lekcie skutočne tematicky zodpovedá obsahu lekcie, ktorá je štruktúrovaná jasne, slovná zásoba zodpovedá jazykovej úrovni aj potrebám žiaka. Veľkým plusom tohto kurzu je rozdelenie lekcií v učebnici aj pracovnom zošite na gramatickú a lexikálnu časť. Študenti si tak necvičia len gramatický jav, ale ponúknutými cvičeniami si osvojujú a prehlbujú slovnú zásobu.

Samotná učebnica obsahuje aj iné pomôcky a prílohy, ktoré uľahčujú prácu študenta aj učiteľa:

 • ÚVODNÝ DOTAZNÍK umožní poznať a zhodnotiť osobné potreby, záujmy a metódy štúdia študenta, jeho ťažkosti a schopnosti pri poznávaní nového jazyka.
 • FRÁZY „Taliančina v triede“ predstavujú užitočné výrazy bežného použitia nielen na hodine taliančiny.
 • GLOSÁR v závere knihy ponúka základnú slovnú zásobu použitú v učebnici zoradenú podľa abecedy. Glosár úvodných lekcií (1. - 5. lekcia) je vypracovaný aj v elektronickej podobe.

Výnimočnosťou tohto kurzu je významné použitie farieb, ktorá robí použité fotografie a obrázky efektívnejšie a umožňuje učiteľovi rôznorodo s nimi pracovať a obohacovať vedomosti študenta.

Učebnicu dopĺňajú:

 • Obsahuje cvičenia, didaktické hry ako krížovky, kvízy, hádanky, hry so slovami a pod. Jeho súčasťou sú dve prílohy:
  • prvá objasňuje pravidlá výslovnosti a ortografie•.druhá je tabuľka pravidelných a nepravidelných slovies v časoch prezentovaných v učebnici. Od prítomného času po podmieňovací spôsob
  • un tuffo NELL’AZZURRO/2

Patrizia Bacci - Giovanni Zambardino
Učebnica talianskeho jazyka pre začiatočníkov/úroveň B1-B2

Druhý diel jazykového kurzu obsahuje 12 lekcií. Aj v tejto časti je každá lekcia rozdelená: prvá časť sa venuje gramatike, ponúka veľa praktických príkladov a cvičení, druhá časť ponúka aktuálne témy z talianskej kultúry a reálií na podporu konverzácie. V závere učebnice nájdete:

 • Glosár frazeologizmov a ustálených výrazov v taliančine
 • Učebnica obsahuje rovnako ako aj prvý diel: 
  • Kľúč k cvičeniam
  • Pracovný zošit

Lekcie v pracovnom zošite dopĺňajú učebnicu rôznymi aktivitami a hrami, prehlbujú gramatické štruktúry a slovnú zásobu. Cvičebnica môže byť používaná aj nezávisle od učebnice na kurzoch praktického jazyka a opakovania. Obsahuje aj texty o talianskej kultúre a praktické tabuľky s nepravidelnými slovesami. Aj táto časť umožňuje individuálne štúdium a to použitím Kľúču k cvičeniam, ktorý je dostupný samostatne. 
 

Cenník Un tuffo nell'azzurro 1

 • un tuffo NELL'AZZURRO/1 - libro di testo (A1 - A2) - 16,00€ (ISBN 978-88-7472-117-7)
 • un tuffo NELL'AZZURRO/1 - libro di testo + Cd audio - 24,00€ (ISBN 978-88-7472-120-7)
 • QUADERNO degli ESERCIZI/1 - esercizi supplementari per il libro di testo un tuffo NELL'AZZURRO/1 (A1 - A2 - B1) - 10,00€ (ISBN 88-7472-035-1)
 • Chiavi degli Esercizi un tuffo NELL'AZZURRO 1 con breve guidaper l'insegnante - 6,50€ (ISBN 978-88-7472-121-4)
 • Chiavi e soluzioni dei giochi del QUADERNO degli ESERCIZI/1 con breve guida per l'insegnante - 6,50€ (ISBN 88-7472-046-7)

Cenník Un tuffo nell'azzurro 2

 • un tuffo NELL'AZZURRO/2 - libro di testo (B1 - B2) - 18,00€ (ISBN 978-88-7472-160-3)
 • un tuffo NELL'AZZURRO/2 - libro di testo + Cd audio - 24,00€ (ISBN 978-88-7472-164-1)
 • Chiavi degli Esercizi un tuffo NELL'AZZURRO 2 con breve guida per l'insegnante - 6,50€ (ISBN 978-88-7472-162-7)
 • QUADERNO degli ESERCIZI/2 - esercizi supplementari per il libro di testo un tuffo NELL'AZZURRO/2 (B1 - B2 - C1) - 10,00€  (ISBN 978-88-7472-163-4)
 • Chiavi e soluzioni dei giochi del QUADERNO degli ESERCIZI/2 con breve guida per l'insegnante - 6,50€ 

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Linkedin

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

Používame Cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.