Štátne jazykové skúšky

Prípravne kurzy na úspešne absolvovanie štátnej skúšky

S nami sa môžete efektívne pripraviť na Vami vybrané štátne skúšky. Naši lektori Vám ochotne predstavia obsah skúšky aj stratégie, ako ju efektívne zvládnuť.

Vyučovanie prebieha individuálnou formou. Znamená to, že si sami vyberáte, na čo sa na kurze chcete najviac zamerať. Rovnako je na Vás, aké dni a časy štúdia si vyberiete. 

Stupne štátnych skúšok

1. základná

Tomuto stupňu náročnosti zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurze a zodpovedá úrovni B2 referenčného rámca.

2. odborná

Kandidát môže absolvovať odbornú jazykovú skúšku po  315 až 380 hodín výučby a zodpovedá úrovni C1 referenčného rámca.

Odbornú štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát, ktorý úspešne vykonal základnú alebo všeobecnú  štátnu  jazykovú  skúšku.  Odbornú  štátnu  jazykovú skúšku možno vykonať v odbore spoločenskovednom, prírodovednom, medicínskom, technickom alebo ekonomickom.

3. všeobecná

Náročnosti všeobecnej ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurze a zodpovedá úrovni C1 až C2 referenčného rámca. Najčastejšie absolvovaná štátna skúška.

4. špeciálna

Stupňu náročnosti špeciálnej ŠJS zodpovedá 105 až 140 hodín výučby v kurze po vykonaní všeobecnej ŠJS. Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku možno vykonať pre odbor prekladateľský alebo tlmočnícky. Špeciálnu  štátnu  jazykovú  skúšku  môže vykonaťkandidát, ktorý úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.