Novinky a udalosti

kolko hodin ucit sa cudzi jazyk

Často od Vás dostávame otázku, koľko hodín treba k tomu, aby ste dosiahli vyššiu úroveň. Podľa Cambridge English je potrebné, aby študent absolvoval približne 200 hodín s kvalifikovaným pedagógom na to, aby sa jeho úroveň zvýšila.

Je tu niekoľko faktorov ovplyvňujúcich ako dlho sa musíte štúdiu venovať, aby ste dosiahli požadovanú úroveň:

 • Prostredie v ktorom sa jazyk učíte,
 • Jazyk, ktorý študujete,
 • Motivácia,
 • Spôsobom štúdia,
 • Intenzita štúdia,
 • Množstvo času venovanému štúdiu mimo lekcií preberaných na kurze.
CEFR úroveň Počet hodín (približný) Cambridge English skúška Slovenský ekvivalent
C2 1000 - 1200 Proficiency (CPE) Odborná štátna skúška
C1 700 - 800 Advanced (CAE) Všeobecná štátna skúška
B2 500 - 600 First (FCE) Maturita - úroveň B2
B1 350 - 400 Preliminary (PET) Maturita - úroveň B1
A2 180 - 200 Key (KET)  

Zdroj: Desveaux, S. (2016, July 17). Guided Learning hours.

Pozrime sa na to čo hovorí prax. Našim študentom nesľubujeme žiadnu špeciálnu metódu a super rýchle výsledky. Roky vyučovania nám pomohli spoznať Vaše potreby a sme si vedomí, že každý študent potrebuje individuálny prístup. Preto môže štúdium v rôznych prípadoch trvať kratšie i dlhšie. Aby ste sa učili efektívne a zábavne zistili sme čo je pre študentov cudzích jazykov najdôležitejšie a obrátili naše vyučovacie hodiny naruby.

 • Schopnosť dohovoriť sa v každodennom živote,
 • Relevantná slovná zásoba (rodina, práca, a pod.),
 • Nácvik rozprávania počas jazykového kurzu,
 • Rôznorodosť štúdijných materiálov.

Značný význam pripisujú študenti schopnosti dohovoriť sa, čo je ekvivalent maturitnej skúšky (B1 až B2). Nasledujúca tabuľka znázorňuje rozdelenie štúdia anglického jazyka v našich skupinových kurzoch:

CEFR úroveň Počet hodín (približný) Počet mesiacov štúdia (približný)
B2 Pokročilý B1.1 - B1.2 80 - 120 hodín 6 - 12 mesiacov
B1+ B1.2 80 - 120 6 - 9 mesiacov
B1 B1.1 - B1.2 80 - 120 6- 9 mesiacov
A2 Začiatočník A1.2 - A2.2 80 - 120 6 - 9 mesiacov
A1 A0 - A1.2 60 - 90 6 mesiacov

 

Študenti si môžu vybrať z ponuky kurzov, s prihliadnutím na faktory, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť pokroku v štúdiu:

 • Počet študentov 2 - 6 v skupine,
 • Vyučovanie v čase, ktorý Vám najviac vyhovuje aby ste sa mohli plne sústrediť na výučbu (napr. sobota),
 • Intenzita prispôsobená reálnym časovým možnostiam,
 • Kvalifikovaný a zaškolený učiteľ so skúsenosť vo vyučovaní skupinových kurzov,
 • Prispôsobené štúdijne materiály:
  • Aktivity podporujúce sebavedomie, presnosť a plynulosť pri vyjadrovaní,
  • Nácvik čítania a písania aktuálnych tém,
  • Budovanie praktickej slovnej zásoby a jej kontrola,
  • Počúvanie medzinárodnej angličtiny v rôznom prostredí,
  • Individuálne materiály pripravené učiteľom.
 • Individuálne konzultácie a podpora pri štúdiu mimo jazykového kurzu.

Každý študent by si už pred zápisom do jazykového kurzu mal stanoviť cieľ a spôsob akým by ho chcel dosiahnuť. Radi Vám pomôžem a predstavíme našu ponuku telefonicky, e-mailom alebo osobne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.