Novinky a udalosti

hygiena opatrenia3

Aktualizácia 24.5.2021

Konanie kurzov sa riadi podľa aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR. Je povolená výučba individuálnych a skupinových kurzov.

Počas pobytu v škole sa riadťe informáciami na vstupných dverách a informáciami v škole.

O možnostiach štúdia nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mail.

Aktualizácia 30.4.2021

Informujeme Vás o platnosti novej vyhlášky ÚVZ SR 200 s platnosťou od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 a vyhlášky ÚVZ SR 199.

Trnava sa bude od 3. mája nachádzať v II. (červenom) stupni varovania.

Z dôvodu publikovania vyhlášok v čase, v ktorom sme už nemali možnosť overiť ich vplyv na našu prevádzku by sme Vás radi poprosili o vyplnenie elektronického čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré Vám bolo zaslané e-mailom.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva ešte dodatočne prispôsobujú pravidlá určitým typom prevádzok a preto čakáme na upresnenie. Aktuálnu situáciu monitorujeme a informácie zverejníme na tejto stránke.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Aktualizácia 29.4.2021

Informujeme Vás o platnosti novej vyhlášky ÚVZ SR 197 s platnosťou od 29. apríla 2021 do 28. mája 2021.

Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. nepatrí do siete jazykových školy Ministerstva školstva a z tohto dôvodu platia pri vstupe do školy pravidlá podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR 197 zo dňa 28. apríla 2021.

Aktualizácia 21.4.2021

S uvoľňovaním opatrení sa na svoje otvorenie pripravuje aj jazyková škola VALLIS. Pri otváraní jazykovej školy je pre nás najdôležitejšie zabezpečiť ochranu zdravia všetkých študentov a zamestnancov školy. Na základe vyhlášok ÚVZ SR a interných smerníc jazykovej školy platia nasledujúce pravidlá pri prezenčnej výučbe:

Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je:

Detské kurzy a kurzy pre mládež

 • Deti 1. stupeň ZŠ - potvrdenie o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19 jedného zákonného zástupcu.
 • Deti 2. stupeň ZŠ a starší - potvrdenie o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19.
 • Vyplnenie elektronického čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti najneskôr do nedele večer do 17:00 k pondelku nového týždňa (7 dňový interval).

Kurzy pre dospelých

 • Negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.
 • Vyplnenie elektronického čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti najneskôr do nedele večer do 17:00 k pondelku nového týždňa (7 dňový interval). 

Ostané opatrenia a pravidlá:

 • 1 učebňa = maximálne 6 osôb (5 študentov + 1 učiteľ). Vyhláška ÚVZ SR 186 §4, (1)
 • Skupiny nad 6 osôb ostávajú podľa vyhlášky aj naďalej online.
 • Celkový počet osôb v škole sa riadi podľa aktuálnych vyhlášok.
 • Zákaz zdržiavať sa v spoločných (chodba, sedenie pre študentov) priestoroch školy.
 • Na svoju hodinu musia študenti čakať pred budovou školy. 
 • Vstup do budovy bezprostredne pred začiatkom hodiny.
 • Vstup a pobyt v priestoroch len s prekrytými dýchacími cestami (nos a ústa) respirátorom (FFP2).
  • možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade detí 1. a 2. stupňa ZŠ.
  • Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri. Vyhláška ÚVZ SR 175 §2, (2).
 • povinná dezinfekcia rúk (alebo použitie jednorázových rukavíc).
 • Ak sa u študenta prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť školu.
 • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
 • Zákaz podávania rúk.
 • Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.
 • Pravidelné vetranie priestorov.

Čo nás čaká v nasledujúce dni?

 • Dňa 21.4.2021 bude zaslaný dotazník všetkým zákonným zástupcom s otázkami o možnom návrate na prezenčnú výučbu v detských individuálnych a skupinových kurzoch od 3.5.2021. Termín na vyjadrenie je najneskôr do 27.4.2021, 17:00 (utorok). Následne sa pokúsime zladiť rozvrhy učiteľov a žiakov a zvážime všetky možnosti konania prezenčnej výučby alebo ponechania online vyučovania.
 • Priestory jazykovej školy budú od 26.4.2021 otvorené pre deti a mládež vo výnimočných prípadoch, aby sa mohli pripojiť na online hodiny, v prípade, ak sa nestíhajú presunúť domov. Je nutné si priniesť vlastné zariadenie. Pripojenie na internet je zabezpečené.
 • Plánovaný návrat individuálnych a skupinových kurzov pre dospelých sa bude konzultovať na hodinách individuálne s učiteľmi, študentmi a jazykovou školou.

Aktuálne vyhlášky

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie s návratom do školy alebo pokračovaním v online vyučovaní.

Aktualizácia 13.4.2021

Milí priatelia,

jazyková škola Vallis od 12. apríla 2021 otvára jarný trimester.

Všetky jazykové kurzy a kontakt so študentmi a učiteľmi prebieha online, telefonicky alebo e-mailom. Vybrať si môžete so širokej ponuky kurzov anglického, nemeckého, talianskeho, španielskeho, francúzskeho, ruského a slovenského jazyka či už v skupine alebo individuálne.

Vyučovanie v priestoroch bude možné až po uvoľnení opatrení a usmernení ÚVZ SR.

V prípade otváraní prevádzok sa neriadime podľa usmernení Ministerstva školstva. Momentálne sa nás netýkajú ani medializované informácie o otváraní prvého a druhého stupňa ZŠ.

Informácie o prihlásení do nového trimestra nájdete v tomto článku: REGISTRÁCIA - JARNÉ JAZYKOVÉ KURZY 2021

Aktualizácia 8.1.2021

Milí priatelia,

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2020. Prajeme Vám šťastie, lásku v plnom zdraví a nech sa nám všetkým darí. V novom roku 2021 sa na Vás tešíme a radi Vám pomôžeme naplniť Vaše sny a plány do budúcna.

Ako sa vyučovania dotkli najnovšie hygienické opatrenia? V súčasnosti je povolené len vyučovanie online formou.

Po uvoľnení opatrení by sa mala výučba opäť vrátiť do školy, prezenčne, kombinovane alebo zotrvať online podľa výberu študentov v skupinkách (predpokladáme 5 študentov a 1 učiteľ na triedu).

O možnostiach prihlásenia na nový trimester sa môžete dočítať v nasledujúcom článku: REGISTRÁCIA - ZIMNÉ JAZYKOVÉ KURZY 2021

Aktualizácia 7.12.2020

V jazykovej škole sa rozbehol zápis na zimný trimester 2021 a radi by sme Vás informovali o najnovších hygienických opatreniach a skutočnostiach s ktorými sa môžete stretnúť počas decembra a svojho štúdia od 11. januára 2021.

V súčasnosti je povolené vyučovanie v skupinkách do 5 študentov a 1 učiteľ pričom je nutné dodržať nasledujúce hygienické opatrenia v skratke "ROR"

- Rúško - je povinné počas celého pobytu v škole a na hodinách

- Odstup - dodržujte čo najväčší odstup na chodbe a učebniach ako to charakter výučbu dovolí

- Ruky - pri príchode do školy si vydezinfikujte ruky

K týmto základným hygienickým opatreniam sa pridáva aj vetranie a dezinfekcia učebne pred a po hodine.

Dobrou správou je, že od marca 2020 škola aj napriek prezenčnej výučbe v mesiacoch jún až október nemala ani jeden potvrdený prenos COVID-19 v priestoroch jazykovej školy. 

Chráňme seba a ľudí okolo nás!

Aktualizácia 23.10.2020

Z dôvodu najnovších opatrení a aktuálneho vývoja situácie na Slovensku je jazyková škola VALLIS od 26. októbra 2020 zatvorená pre všetkých študentov a verejnosť do odvolania.

Do priestorov školy je povolený vstup len pre učiteľov a zamestnancov. Kurzy budú organizované dištančnou formou / online o čom každého študenta a študentku informujeme e-mailom s možnosťami ako sa na online hodiny môže pripojiť.

Všetky doteraz organizované online kurzy idú podľa pôvodného rozvrhu, prezenčné kurzy budú postupne všetky zmenené na online.

Aj naďalej si môžete objednať pokračovanie v kurze a noví študenti sa môžu zapísať do  individuálnych alebo skupinových kurzov.

Na prechod k online výučbe sme Vám plne k dispozícii na našich kontaktných telefónnych číslach alebo e-mailom.

Želáme Vám veľa zdravia a veríme, že školu budeme môcť otvoriť už čoskoro aj na štúdium v prezenčnej forme.

Aktualizácia 12.10.2020

Aktuálnu situáciu berieme veľmi vážne a dbáme na dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení. Aj napriek tomu, že ešte môžeme organizovať skupinové a individuálne jazykové kurzy prezenčne, radi by sme Vám počnúc týmto dňom ponúkli na výber nasledujúce možnosti:

- prezenčnú výučbu v škole

- pripojenie sa do triedy online (v prípade odcestovania, karantény, choroby a pod.)

Ak sa chcete do triedy pripojiť online, dajte nám, prosím, obratom vedieť a zašleme Vám link na hodinu cez ktorý sa prihlásite. O vývoji Vás budeme informovať e-mailom a na stránke www.vallis.sk 

Aktualizácia 9.9.2020

Nový školský rok je už tu a okrem zapisovania študentov, vyhodnocovania zaraďovacích testov, odpovedania na Vaše otázky sledujeme aj vývoj ohľadom COVID-19.

Jazyková škola Vallis postupuje v prípade opatrení podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorých správne dodržiavanie a nastavenie konzultujeme s RÚVZ v Trnave.

Od 21.9.2020 začíname kurzy prezenčnou formou vo všetkých vekových kategóriach a všetci účastníci budú informovaní o aktualnej situácii a o potrebách dodržiavania hygienických opatrení pred nastúpením na kurz.

Touto cestou by sme chceli aj poďakovať všetkým študentom, ktorí sú zhovievaví a spoločne nachádzame spoločnú cestu vedenia kurzov aj v tejto situácii. 

Medzi najnovšími novinkami, ktoré sme prijali, je aj vyučovanie skupinových kurzov, kde sú účastníci prítomní osobne, ale aj online vrámci jednej triedy Túto formu sme vyskúšali prvý krát v letných mesiacoch. Na zákalde spätnej väzby od študentov a skúsenosti od lektorov sme školu pripravili technicky a organizačne, aby zvládla aj takúto formu výučby, a aby účastníci kurzov neboli ukrátení o hodiny v žiadnom smere v prípade náhlej zmeny situácie. 

Budeme radi, ak nás v prípade otázok kontaktujte. Sme Vám plne k dispozícii. 

Aktualizácia 27.5.2020

Dovoľte nám poďakovať za Vašu priazeň, trpezlivosť a ochotu vydržať toto ťažké obdobie.

Radi by sme Vám dali vedieť radostnú správu, že po dlhej a náročnej konzultácii a posudzovaní ÚVZ SR a RÚVZ Trnava môžeme školu otvoriť pre všetky typy kurzov - skupinové a individuálne.

Jazyková škola je otvorená od 1.6.2020, 8:00 a pri svojej prevádzke dodržiavame najprísnejšie hygienické opatrenia a v niektorých prípadoch ideme ešte o krok ďalej.

Aj naďalej však bude prebiehať väčšina individuálnych kurzov online. Počet študentov v škole je prísne monitorovaný, ich pohyb a zotvranie v škole limitované a všetky povrchy s ktorými sa môžu dostať do kontaktu sú pravidelne dezinfikované. Škola prijala "Plán preventívnych opatrení pri ochorení COVID - 19" a všetci učitelia a zamestnaci museli prejsť školením, aby mohli vykonávať svoju prácu a stretnúť sa so svojimi študentmi.

V nasledujúcich dňoch oslovíme všetkých našich študentov, ktorí museli prerušiť zimný trimester s informáciami o ďalšom postupe a začiatku ich kurzu. Pre všetkých máme pripravené príjemné novinky v podobe letných kurzov a rôznych možnostiach štúdia cudzích jazykov.

Návštevníkom a záujemcom o kurzy odporúčame využiť telefonický kontakt a e-mail a prosíme ich, aby svoju návštevu starostlivo zvážili.

V prípade akýchkoľvek otázok, sme Vám plne k dispozícii. Prajem všetko dobré.

Tím jazykovej školy VALLIS

Aktualizácia 11.5.2020

Ďakujeme Vám za dôveru a pochopenie počas týchto dní. Sme radi, že nám píšete, telefonujete a informujete sa o ďalšom pokračovaní Vašich kurzov. Dňa 7.5.2020 nám regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Košiciach a Bratislave potvrdili, že nie je možné spustiť žiadnu výučbu a preto nemôžeme začať ani s individuálnymi kurzami v priestoroch školy. Všetky aktivity vzdelávacieho a školiaceho charakteru sú zakázané.

K 7.5.2020 sme kontaktovali všetkých študentov v kurzoch v skupinkách do 4 študentov a spustili ich online na doučenie zostávajúcich hodín. Ak sme na niekoho nedopatrením zabudli, vopred sa ospravedlňujeme a prosíme, aby ste nás kontaktovali. Váš kurz spustíme okamžite.

Od 11.5.2020 spúšťame väčšinu skupinových kurzov online, ktoré boli pozastavené od 13.3.2020. Vopred Vám preto chceme poďakovať za ústretovosť pri riešení technických detailov a organizačných záležitostí. Jazyková škola zostáva aj naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie.

Sme Vám plne k dispozícii na telefónnom čísle 0905815336 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prajem Vám veľa zdravia a všetko dobré.

Tím jazykovej školy Vallis

Aktualizácia 23.3.2020

Milí študenti a učitelia,

Jazyková škola zostáva z dôvodu opatrenia ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020, s účinnosťou od 30. marca 2020 na základe záverov z rokovania Ústredného krizového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. do odvolania zatvorená a prezenčná výučba v škole na Trhovej 1/A sa nemôže konať.

V prípade spustenia výučby formou virtualnej triedy alebo prezenčnou formou budeme informovať študentov e-mailom.

Ak ste e-mail nedostali, výučbu z organizačných alebo technických dôvodov nemôžeme spustiť a pracujeme na skorom vyriešení situácie. Študentom odporúčame, aby využívali komunikáciu e-mailomĎakujeme Vám za pochopenie.

Aktualizácia 16.3.2020

Milí študenti a učitelia,

Z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15 marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. a ochrany zdravia nás všetkých musíme pozastaviť prezenčné vyučovanie jazykových kurzov v jazykovej škole do odvolania podľa nariadenia ako sú zatvorené školy od 16.3.2020 (do odvolania ). Z vývoja situácie sme veľmi nešťastní, a preto veríme, že zatvorením školy prispejeme k nešíreniu vírusu, a tak budeme môcť otvoriť jazykovú školu čo najskôr.

Veľmi si vážime Vašu dôveru a veríme, že nasledujúce týždne nám pomôžu vyhrať nad vírusom. Tešíme sa, keď Vás a Vaše deti budeme môcť v škole znova privítať osobne. Všetky kurzy, ktoré neboli vyčerpané budú samozrejme v budúcnosti pokračovať od ich pozastavenia alebo Vám navrhneme ich čerpanie online kurzom prostredníctvom virtuálnej triedy o čom Vás telefonicky alebo e-mail budeme informovať

Pre všetkých študentov, ktorí majú záujem študovať online (skype) sme plne k dispozícii a sme prekvapení, že záujem je aj zo strany študentov, firiem a pozitívnych ohlasov zo strany rodičov. Každou odučenou hodinou svojim učiteľom i nám pomôžete, aby sme nezostali bez príjmu, za čo Vám vopred ĎAKUJEME!

Počas týchto dní sme Vám k dispozícii od pondelka do soboty na telefónnom čísle 0905815336 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prajeme Vám všetkým veľa trpezlivosti a ostaňte prosím doma.

Aktualizacia 12.3.2020

Jazyková škola VALLIS je v nasledujúce dni zatvorená a nekoná sa žiadna výučba.

 • Štvrtok, 12.3.2020, od 16:00
 • Piatok, 13.3.2020 - zatvorené

Firemné kurzy a kurzy skype sa konajú podľa plánu.

Kontaktovať nás môžete telefonicky 0905 815 336 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Aktualizácia 11.3.2020

 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli z dôvodu hygienických opatrení a ochrany zdravia všetkých študentov a učiteľov pozastaviť výučbu v skupinových kurzoch do konca tohto týždňa 13.3.2020. Všetci študenti boli informovaní e-mailom. V prípade, ak ste e-mail nedostali, Váš kurz sa bude riadne konať.
 • Individuálne kurzy a kurzy v malých skupinách sa riadne konajú. V prípade ak máte záujem o ich zrušenie, prosím, informujte nás e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. podľa pravidiel rušenia hodín.

Aktualizácia 10.3.2020

 • Rozšírenie pokynov o hygiene rúk. Všetci študenti sú povinní umyť si ruky okamžite po príchode do školy a taktiež si ich umyť pred odchodom. Učebňa musí byť počas výučby vetraná. Študenti, ktorí sa nebudú riadiť podľa pokyn budú zo školy vykázaní.
 • Recepcia / Študijné oddelenie školy je zatvorené do odvolania.
 • Informácie poskytujeme študentom, záujemcom a návštevníkom vo zvyčajných otváracích hodinách výhradne telefonicky a/alebo e-mailom. Využiť môžete taktiež Facebook Messenger a Hangout Chat.

Aktualizácia 9.3.2020

SKUPINOVÉ DETSKÉ kurzy od 10.3.2020 do piatku - 13.3.2020 pozastavené.

 • pondelok, streda - 15:00 - 15:45
 • pondelok, streda - 15:55 - 16:40
 • pondelok, streda - 16.15 - 17.00
 • utorok, štvrtok - 15.05 - 15.50
 • utorok, štvrtok - 15.10 - 15.55
 • utorok, štvrtok - 16.00 - 16.45
 • utorok, štvrtok - 15:00 - 15:45
 • utorok, štvrtok - 15.15 - 16.00
 • utorok, štvrtok - 16.00 - 16.45

INDIVIDUÁLNE DETSKÉ KURZY (1,2,3 deti) pokračujú podľa plánu.

Hygienické opatrenia

 • V prípade, ak ste navštívili alebo sa vraciate z oblasti s vysokým vysokým výskytom COVID-19 (napr. Taliansko), prosím informujte nás e-mailom - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Návštevníci, študenti a učitelia sú povinní umývať si ruky po príchode do školy.
 • Na komunikáciu s recepciou - študijným oddelením školy používajte Hangout chat, e-mail a telefón. Osobnú návštevu zvážte.
 • Pravidelne sa dezinfikujú stoly, kľučky, madlá, počítače, tlačiarne a toalety.
 • Škola má zabezpečený dostatok dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb. 
 • Kuchynka školy je zatvorená pre študentov a návštevníkov.

Ďalšie informácie:

Vyššie uvedené informácie môžu byť zmenené podľa aktuálne situácie a nariadení štátných orgánov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Linkedin

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

Používame Cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.